BIZNES DLA EDUKACJI

KIM JESTEŚMY?

Cztery Strony Zmian to firma szkoleniowo-doradcza, którą tworzą trenerzy, coachowie, psycholodzy i doradcy biznesowi. Wielu z nas z wykształcenia jest nauczycielami.
Od wielu lat aktywnie i skutecznie działamy dla Biznesu prowadząc szkolenia, sesje coachingowe, konsultacje biznesowe. Koncentrujemy się na rozwoju kompetencji miękkich potrzebnych do pełnego satysfakcji i sukcesów funkcjonowania w środowisku pracy.
Nasze szkolenia biznesowe dotyczą między innymi następujących tematów:

 • Komunikacja i współpraca w zespole
 • Negocjacje i sprzedaż
 • Efektywność osobista
 • Autoprezentacja
 • Asertywność
 • Przywództwo

Uczestnicy naszych projektów rozwojowych stają się bardziej efektywnymi pracownikami, a przede wszystkim szczęśliwszymi i bardziej świadomymi ludźmi.
Odkryliśmy, że metody i narzędzia, które na co dzień wykorzystujemy w pracy dla Biznesu z powodzeniem możemy przenieść na grunt szkolny tworząc nowy wymiar edukacji młodzieży i nauczycieli.
Biznes czeka na dobrych pracowników. Biznes czeka na świadomych siebie, spójnych wewnętrznie, pewnych swoich mocnych stron, ludzi. Wiemy, jak pomóc Młodzieży w budowaniu takiej postawy. Wiemy, jak pomóc nauczycielom, aby oni również swoimi działaniami wspierali taką postawę u swoich podopiecznych oraz aby kształtowi w sobie postawę charyzmatycznego lidera wyzwalającego kreatywność u swoich uczniów.

CO PROPONUJEMY?

Proponujemy niezwykle atrakcyjne w formie warsztaty rozwijające umiejętności biznesowo i społecznie pożądane.
Innowacyjny, autorski projekt proponowanych przez nas warsztatów zakłada wykorzystanie narzędzi, technik i metod używanych w Biznesie do rozwoju określonych kompetencji.
Nasze warsztaty są doskonale przemyślane, tematycznie i narzędziowo konsultowane z psychologiem, dostosowane do potrzeb i możliwości Odbiorców.
Każda szkoła może wybrać jeden, konkretny blok tematyczny lub skorzystać z cyklu warsztatów, obejmującego różnorakie tematy, zawsze podane z najwyższą starannością.

JAKIE KOMPETENCJE ROZWIJAMY?

Rozwijamy w Uczestnikach warsztatów kompetencje społecznie i biznesowo użyteczne. Wyzwalamy twórczy potencjał oraz wzmacniamy uzdolnienia. Przygotowujemy do stawiania czoła społecznym oraz zawodowym wyzwaniom. Uczestnicy naszych warsztatów odkrywają swoje mocne strony oraz uczą się, jak je efektywnie wykorzystywać i wzmacniać. Odkrywają również swoje wewnętrzne blokady i ograniczenia oraz sposoby, aby sobie skutecznie z nimi radzić.

Warsztaty dla młodzieży

Warsztaty skierowane do młodzieży są wspaniałym przygotowaniem do samodzielnego wejścia w dorosłość i aktywność zawodową.
Obejmują następujące bloki tematyczne:

 • Komunikacja i współpraca w zespole
 • Zgubne mechanizmy stygmatyzacji
 • Obudź w sobie lidera- jak skutecznie przewodzić innym
 • Asertywność- jak powiedzieć NIE, choćby wszyscy byli na TAK
 • Inny, nie znaczy gorszy- problemy dyskryminacji i wykluczenia
 • Radzenie sobie ze stresem

Warsztaty dla nauczycieli

Warsztaty dla nauczycieli są źródłem inspiracji do tego jak wyzwalać twórczy potencjał w Podopiecznych. Pomagają zbudować w Nauczycielach postawę charyzmatycznego lidera, wyzwalającego kreatywność u swoich Uczniów.
Wzmacniają umiejętności skutecznej komunikacji i współpracy w relacji:

 • Nauczyciel- Uczeń
 • Nauczyciel- Rodzic

Obejmują następujące bloki tematyczne:

 • Coaching
 • Techniki kreatywnego myślenia
 • Asertywność
 • Projektowanie atrakcyjnych godzin wychowawczych
 • Przywództwo

JAKI PRACUJEMY?

Podczas warsztatów wykorzystujemy atrakcyjne dla Uczestników formy rozwijające kompetencje biznesowo i społecznie pożądane.
Stosujemy metody i narzędzia, które na co dzień wykorzystujemy w pracy dla Biznesu. Z powodzeniem przenosimy je na grunt szkolny tworząc nowy wymiar edukacji młodzieży i nauczycieli.
Podstawą naszych szkoleń są gry symulacyjne, dzięki którym w łatwy sposób Uczestnicy zyskują przestrzeń do uczenia się przez doświadczenie oraz do wyciągania twórczych wniosków.
W warsztaty wplatamy techniki kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, takie jak:

 • Zmiana perspektywy
 • Burza mózgów A. Osborne’a
 • Kapelusze de Bono
 • Strategia Walta Disney’a
 • Diagram Ishikawy
 • Diagram Pareto
 • Metoda 635 – „Brainwriting”
 • Metoda Buzz Session L.D Philipsa

Wykorzystujemy coachingowe techniki i modele pracy, m.in. Action learning.
To powoduje, że proponowane przez nas warsztaty są niezwykle atrakcyjne w formie. Uczestnicy nabywają nowej wiedzy i umiejętności, i jednocześnie świetnie się bawią.
Tworzymy pełną ciepła i życzliwości atmosferę, będąc świadomym tego, że tylko czując się bezpiecznie drugi człowiek może i chce naprawdę rozwijać siebie.

DLA KOGO?

Warsztaty skierowane są do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich oraz do kadry nauczycielskiej.