Coaching

Proponujemy trzy formy Coachingu Sprzedażowego. Każda z nich przynosi trwałe, pozytywne rezultaty. Wybór optymalnej formy zależy od celów procesu rozwojowego i celów biznesowych coachingu.

Coaching Sprzedażowy on the Job

Proponujemy coaching w trakcie pracy, którego pierwsze efekty pojawiają się niezwłocznie. Polega on na tym, że przyglądamy się pracy konkretnego pracownika i udzielamy mu konstruktywnej informacji zwrotnej, która wskazuje kierunki rozwoju.
Coaching on the job stosujemy w realnych sytuacjach zawodowych.
Tę formę wsparcia polecamy:

 • Handlowcom,
 • Telemarketerom,
 • Pracownikom obsługi klienta,
 • Managerom (np. podczas spotkań z zespołem handlowym)

Jak pracujemy?

 • odnosimy się do rzeczywistych zachowań;
 • omawiamy mocne i słabe strony pracowników;
 • wskazujemy korzystne i niekorzystne przekonania pracowników;
 • sprawnie opracowujemy z pracownikami dostosowane do realiów firmy i rodzaju pracy strategie zmian.

Coaching jest prowadzony w relacji 1:1. Ilość sesji uzależniona jest od potrzeb.

Coaching Sprzedażowy Indywidualny

Proponujemy wsparcie coachingowe dla managerów i dyrektorów sprzedaży. Coach asystuje Klientowi w drodze do realizacji celów organizacji i jego własnych. Firma oraz Klient wybierają, dokąd podążać, a Coach pomaga znaleźć potrzebne zasoby i sposoby, by tam dotrzeć. W razie przeszkód, Coach wspiera Klienta w samodzielnym pokonywaniu trudności oraz w wybieraniu rozwiązań, za które Klient weźmie pełną odpowiedzialność.
W procesie coachingu Klient:

 • Otrzyma szczegółową informację, która pomoże mu w skuteczniejszym zarządzaniu zespołem handlowym;
 • Rozwinie swój potencjał, talenty, predyspozycje;
 • Wypracuje nowe strategie osiągania sukcesu w sprzedaży;
 • W trudnych sytuacjach doświadczy wsparcia, zredukuje poziom odczuwanego stresu.

Ilość sesji zależy od potrzeb (standardowo – 6-8 sesji).

Sprzedażowy Coaching Grupowy

W tej formie coachingu Klientem jest grupa, przed którą stoi specyficzne wyzwanie:

 • Projekt handlowy,
 • Wykształcenie modelu sprzedaży/obsługi klienta lub rytmu pracy zespołowej,
 • Wypracowanie optymalnej strategii realizacji zespołowych celów sprzedażowych,
 • Wyjście z impasu lub kryzysu.

W trakcie coachingu grupowego zespół pracuje nad stworzeniem uwspólnionego obrazu stojących przed nim celów sprzedażowych, pożądanej zmiany jakościowej w procesie sprzedaży i przyszłości organizacji. Każdy z członków zespołu staje się współautorem zmiany i dzieli odpowiedzialność za cały proces. Coach nie tylko zadaje pytania, lecz również jest „strażnikiem procesu” – nazywa po imieniu mechanizmy i procesy, które często nieświadomie rządzą ludzkimi zachowaniami. Coach dba również o to, aby każdy z uczestników procesu miał przestrzeń do wypowiedzi oraz czuwa nad przejawami emocji, gwarantując przebieg dyskusji na partnerskim poziomie.
Poprzez coaching grupowy wzmacniane jest poczucie odpowiedzialności za wynik jednostki i zespołu, sprawcza odwaga, kompetencje handlowe i przywódcze oraz umiejętności komunikacyjne zespołu.
Program coachingu grupowego trwa minimum 4 miesiące (optymalnie 6-8 miesięcy) i wymaga cyklicznych spotkań w odstępie 2- 3 tygodnie. Sesja trwa około 3 godzin.